Financieel plaatje

Financieel plaatje

Het RIZIV voorziet een terugbetaling in de volgende gevallen:

- Taal- en spraakstoornissen

- Leerstoornissen

- Stotteren

- Stemstoornissen

- Slikstoornissen

- Dysarthrie

- Afasie

 

Praatvoort informeert u tijdens de intake over de mogelijkheid tot terugbetaling en de stappen die ondernomen moeten worden om de aanvraag in te dienen bij de mutualiteit.

 

Er wordt gewerkt met het systeem van derde betaler, d.w.z. dat wij enkel remgelden aanrekenen en dat de terugbetaling geregeld wordt met uw mutualiteit. (Met uitzondering van behandelingen op school.)

 

De prijs van een behandeling is momenteel €36.14 waarvan € 5.50 u ten laste en € 6.00 in geval van therapie op school. 

 

Alle behandelende logopedisten uit ons team zijn geconventioneerd.