Afasie en dysartrie

Afasie en dysarthrie zijn taal- en spraakstoornissen die verworven zijn door een herseninfarct of een hersentrombose.  Na een ziekenhuisopname is een verdere logopedische opvolging noodzakelijk. Het belangrijkste kenmerk bij afasie is dat de persoon niet meer op zijn woorden kan komen of zich niet meer zo vlot kan uitdrukken als voorheen. Bij dysarthrie kan de persoon de woorden en de zinnen nog vinden, maar de articulatie is verstoord omdat de mond verlammingsverschijnselen vertoont.  Praatvoort verleent logopedische behandeling aan huis.