Taalstoornissen en dysfasie

Sommige kinderen hebben een stoornis of probleem bij de taalontwikkeling. De taal komt pas later op gang en de ontwikkeling kan vertraagd verlopen.  We onderscheiden stoornissen op verschillende vlakken van taal:

- woordenschat: het kind beschikt over een minder uitgebreide woordenschat of kent onvoldoende woorden voor zijn leeftijd.

- Woordvormen: het kind kan de meervouden, verkleinwoorden, werkwoorden enz...niet goed vormen.

- Zinsbouw: de lengte van de zinnen is onvoldoende of de bouw en structuur van de zinnen zijn niet correct.

 

Kinderen met dysfasie hebben een taalontwikkelingsstoornis op verschillende vlakken van de taal.

 

Het niveau van de taalontwikkeling van een kind, wordt in een logopedisch onderzoek bepaald aan de hand van een taaltest. De score wordt vergeleken met de score van andere kinderen uit dezelfde leeftijdsgroep.